ANADOLU TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ

354.521 230.113
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi AGRICOLA, CrossRef , ProQuest, OJS, CAB Abstract, FAO AGRIS/CARIS, EBSCOhost, ULRICH’S Periodical Directory, arastirmax, NewJour and ULAKBİM-TÜBİTAK tarafından indekslenmekte/listelenmektedir. Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi tarımsal alanlarda yürütülen çalışmalardan üretilen orijinal makaleleri yayınlamaktadır. Dergi yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. DERLEME MAKALELER KABUL EDİLMEMEKTEDİR. Yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Cilt 31, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

Bahçe Bitkileri

Bazı bölgesel organik atıkların topraksız tarımda (torba kültürü) kullanılabilme imkanlarının belirlenmesi PDF
İsmail Dönmez, Harun Özer, Coşkun Gülser
Cevizde çeşit değiştirme aşılarında anaçlarda tepe kesimi zamanı ve kalınlıklarının aşı başarısı üzerine etkisi PDF (English)
Burak Akyüz, Ahmet Öztürk, Ümit Serdar
Adana bölgesinden selekte edilen dikenli incirlerin meyve özelliklerinin belirlenmesi PDF (English)
Mehmet Tütüncü, Abdulkadir Sarıer, Burhanettin İmrak, Songül Çömlekçioğlu, Ali Küden, Ayzin Baykam Küden
Lactarius pyrogalus’un değişik inokulum uygulamalarının fındıkta (Corylus avellana) bitki gelişimi üzerine etkileri PDF
Beyhan Kibar, Aysun Pekşen

Bitki Koruma

Samsun ilinde mısır (Zea mays L.) üretim alanlarında enfeksiyon oluşturan virüslerin belirlenmesi PDF
Yusuf Toksöz, Nazlı Dide Kutluk Yılmaz
Organik domates yetiştiriciliğinde ön bitki ve organik gübre uygulamalarına bağlı olarak toprak mikobiyotasındaki değişiklikler PDF
Berna Tunalı, Gülen Özyazıcı, Aysun Pekşen

Tarım Ekonomisi

Samsun İli tarımsal üretici örgütleri arasındaki işbirliğinin örgüt başarısına etkisi PDF
Mehmet Aydoğan, Kürşat Demiryürek, Ahmet Yulafcı
Trakya Bölgesinde faaliyet gösteren tarım işletmelerinin karşılaştırmalı ekonomik analizi PDF
Başak Aydın, Gökhan Unakıtan

Tarım Makineleri

Çeltik üretiminde alana bağlı olarak makina sayısındaki değişimin doğrusal denklemler yardımı ile incelenmesi PDF
Gıyasettin Çiçek, Sarp Korkut Sümer
Çanakkale ilinin tarla ürünleri artık ve enerji potansiyelinin belirlenmesi PDF
Sarp Korkut Sümer, Sait Muharrem Say, Gıyasettin Çiçek

Tarımsal Biyoteknoloji

Farklı sitokinin ve şeker türlerinin alev ağacı bitkisinin in vitro çoğaltımına olan etkileri PDF
Hülya Akdemir, Tuğçe Akbulak, Veysel Süzerer, Doğa Kayıhan, İbrahim Koç, Yelda Özden Çiftçi

Tarla Bitkileri

Pamukta (Gossypium hirsutum L) ekim zamanının melez gücü (heterosis ve heterobeltiosis) üzerine etkisi PDF
Ramazan Şadet Güvercin, Mustafa Oğlakçı
Mısır/baklagil birlikte ekiminin verimlilik ve toprak sıkışıklığı üzerine etkisi PDF (English)
İlkay Yavaş Üstündağ, Aydın Ünay

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Artan NaCl stres şartlarında besin çözeltisine ilave edilen humik asidin domates bitkisinin verim ve bazı meyve kalite özellikleri üzerine etkileri PDF
Ahmet Korkmaz, Arife Karagöl, Ayhan Horuz
Arazi kalite değerlendirme çalışmalarında parametrik yöntem ve deneysel tasarım PDF
Yasemin Şişman, Orhan Dengiz, Aziz Şişman, İnci Demirağ Turan
Toprağın ısısal yayınımının fonksiyonel değişimi ve toprak sıcaklığına etkisi PDF
İmanverdi Ekberli, Coşkun Gülser

Zootekni

Saanen x Kıl Keçi melezi (G1) çebiçlerin erken (7-8 aylık) yaşta damızlıkta kullanılabilme imkanları PDF
Hacer Tüfekci, Mustafa Olfaz


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769