Cilt 26, Sayı 1 (2011)

İçindekiler

EDİTORYAL

İlk Sayfa ve İçindekiler PDF (English)
Fist Page And Contents
TOKAT İLİ SEBZE ALANLARINDAKİ KÖK-UR NEMATOD (Melidogyne spp.)’LARININ YAYILIŞLARI VE TÜR TESPİTİ PDF (English)
Faruk AKYAZI
GENOTİP × ÇEVRE ETKİLEŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN KARARLILIK ANALİZİ YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI PDF (English) PDF (English)
Mehmet TOPAL
FARKLI FOSFOR DOZLARININ ASPİR (Carthamus tinctorius L.) BİTKİSİNİN VERİM VE VERİM UNSURLARI ÜZERİNE ETKİSİ PDF (English)
Duran KATAR, Yusuf ARSLAN, Fatma KAYAÇETİN, İlhan SUBAŞI, Çetin ÇAĞLAR
BAZI BAKLA (Vicia faba L.) GENOTİPLERİNDE TANE VERİMİ VE VERİME ETKİ EDEN ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ PDF (English)
Ufuk KARADAVUT, Seyit Ali KAYIŞ, İsmail KESKİN
BUĞDAYDA POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU VE OLASI SORUNLARIN OPTİMİZASYONU PDF
Ahmet YILDIRIM, Nejdet KANDEMİR, Özlem ATEŞ SÖNMEZOĞLU, Tuğba GÜLEÇ
SARI ÇİÇEKLİ GAZAL BOYNUZU (Lotus corniculatus) VE ARPANIN (Hordeum vulgare) FARKLI DÜZEYLERDEKİ KARIŞIMLARININ SİLOLANMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ PDF
Veysel SARUHAN, Ramazan DEMİREL, M Sedat BARAN, Dilek ŞENTÜRK DEMİREL
EFFECTS OF PHOSPHORUS APPLICATION AND CUTTING MANAGEMENT ON SEED YIELD AND YIELD COMPONENTS OF WHITE CLOVER (Trifolium repens L.) PDF (English)
Zeki ACAR, Özlem ÖNAL AŞÇI
CARROT (Daucus carota L.): YIELD AND QUALITY UNDER SALINE CONDITIONS PDF (English)
Ali ÜNLÜKARA, Bilal CEMEK, Duygu KESMEZ, Ahmet ÖZTÜRK
ŞEKER PANCARI SULAMA ZAMANI BELİRLENMESİNDE BİTKİ SU STRES İNDEKSİNİN KULLANILMA OLANAKLARI PDF
Eyüp Selim KÖKSAL, Yusuf Ersoy YILDIRIM
KUZU DOĞUM AĞIRLIĞININ SEMİTENDİNOSUS KASINDAKİ LİF SAYISI VE ÇEŞİDİNE ETKİSİ PDF
Emre ŞİRİN, Yüksel AKSOY, Uğur ŞEN, Zafer ULUTAŞ, Mehmet KURAN
TURUNÇGİL ARAŞTIRMALARINDA BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI PDF
Osman GÜLŞEN, Aydın UZUN
FASULYE (Phaseolus vulgaris L.)’ DE BEAN COMMON MOSAIC VIRUS VE BEAN COMMON MOSAIC NECROSIS VIRUS’E DAYANIKLILIK PDF
İlyas DELİGÖZ, Miray ARLI SÖKMEN
KÜRESEL ISINMANIN BÖCEKLERE ETKİLERİ PDF
Ekrem ÖGÜR, Celal TUNCER


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769