Cilt 25, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

EDİTORYAL

İlk Sayfa ve İçindekiler PDF (English)
Fist Page And Contents
INTERACTIONS BETWEEN BEET NECROTIC YELLOW VEIN VIRUS AND BEET SOILBORNE VIRUS IN DIFFERENT SUGAR BEET CULTIVARS PDF (English)
Nazlı Dide KUTLUK YILMAZ
FINDIK KOKARCASI (Palomena prasina L. HETEROPTERA: PENTATOMIDAE)’NIN FINDIK MEYVELERİNDEKİ ZARAR ŞEKLİ VE ORANI PDF (English)
İslam SARUHAN, Celal TUNCER
BAFRA OVASI ARAZİ KOŞULLARINDA UYGUN KARIK UZUNLUKLARININ BELİRLENMESİ PDF (English)
K. Ersin TEMİZEL, Mehmet APAN
ERZURUM YÖRESİNDE BAZI KORUNGA EKİM ALANLARINDA BULUNAN YABANCI OTLAR, YOĞUNLUKLARI VE RASTLAMA SIKLIKLARI PDF (English)
İrfan ÇOBAN
SOME PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF TEA GROWN SOILS IN RİZE AND ARTVİN PROVINCES PDF (English)
Gülen ÖZYAZICI, Mehmet Arif ÖZYAZICI, Osman ÖZDEMİR, Abdulkadir SÜRÜCÜ
ASİT TOPRAKLARDA DÜZENLEYİCİ UYGULAMALARININ MISIR BİTKİSİNİN MİKROELEMENT İÇERİĞİNE ETKİSİ PDF (English)
Tuğrul YAKUPOĞLU, Elif ÖZTÜRK, Nutullah ÖZDEMİR, Semra ÖZKAPTAN
CHARACTERIZATION OF SOIL PROFILE DEVELOPMENT ON DIFFERENT LANDSCAPE IN SEMI –ARID REGION OF TURKEY A CASE STUDY; ANKARA-SOĞULCA CATCHMENT PDF (English)
Orhan DENGİZ, Oğuz BAŞKAN
PHYSIOLOGICAL RESPONSES AND SOME BLOOD PARAMETERS OF BUCKS UNDER MEDITERRANEAN CLIMATE CONDITIONS PDF (English)
Sezen OCAK, Okan GÜNEY
BİTKİ PARAZİTİ NEMATODLAR İLE MÜCADELEDE BİOFUMİGASYON PDF (English)
Sevilhan MENNAN, Tuba KATI
MECHANICAL PROCESSING OF SOLID BIOFUELS PDF (English)
Gürkan A.K GÜRDİL, Jan Malaťák, Petr Vaculík


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769