Cilt 24, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

EDİTORYAL

İlk Sayfa ve İçindekiler PDF (English)
Fist Page And Contents
SİVAS YÖRESİNDE ÜRETİLEN KÜP PEYNİRİNİN MİKROBİYOLOJİK, KİMYASAL KALİTESİ VE KÜF FLORASININ BELİRLENMESİ PDF (English)
Mihriban PEKEL, Mihriban KORUKLUOĞLU
ORDU İLİ PERŞEMBE İLÇESİNDE LEVREK (Dicentrarchus labrax L., 1758) YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPAN İŞLETMELERİN ÜRETİM VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ PDF (English)
Birol BAKİ, Göktuğ DALGIÇ
NOHUT (Cicer arietinum L.)’ TA YABANCI OT MÜCADELE ZAMANLARI İLE HERBİSİT UYGULAMALARININ VERİM VE BAZI VERİM UNSURLARINA ETKİLERİ PDF (English)
Arif ŞANLI, Muharrem KAYA, Burhan KARA
YEŞİL GÜBRE UYGULAMALARININ MISIR-BUĞDAY MÜNAVEBESİNDE BİTKİLERİN VERİM VE BAZI TARIMSAL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ PDF (English)
Mehmet Arif ÖZYAZICI, Gülen ÖZYAZICI, Osman ÖZDEMİR
AŞAĞIAKSU HAVZASI TOPRAKLARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE HARİTALANMASI PDF (English)
Orhan DENGİZ, Coşkun GÜLSER, Serkan İÇ, Zeynep KARA
ORGANİK ATIKLARIN TOPRAKTA ÜREAZ AKTİVİTESİNE AİT TERMODİNAMİK PARAMETRELERE ETKİSİ PDF (English)
İmamverdi EKBERLİ, Rıdvan KIZILKAYA, Nalan KARS
BAZI TANELİ ÜRÜNLERİN İÇSEL SÜRTÜNME AÇISI VE BASINÇ ORANLARI ÜZERİNE TANE NEM İÇERİĞİNİN ETKİSİ PDF (English)
Turgut ÖZTÜRK, Hakan KİBAR, Bilge ESEN
KARAYAKA TOKLULARINDA KESİM ÖNCESİ VE KESİM SONRASI ÖLÇÜLEN BAZI ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TAHMİNİ İÇİN KANONİK KORELASYON ANALİZİ PDF (English)
Soner ÇANKAYA, Aydın ALTOP, Mustafa OLFAZ, Güray ERENER


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769