Cilt 31, Sayı 1 (2016)

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir PDF

İçindekiler

Bahçe Bitkileri

Samsun ekolojisinde yetiştirilen standart bazı elma çeşitlerinin fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi PDF
Ahmet Öztürk, Burhan Öztürk
Çal (Denizli) yöresinden selekte edilmiş bazı ceviz genotiplerinin fiziksel ve biyokimyasal özellikleri PDF
Tarık Yarılgaç, Kemal Yılmaz
Değişik karbon ve azot kaynaklarının Macrolepiota procera ve Polyporus squamosus mantarlarının sıvı kültürde misel biyomas üretimi üzerine etkileri PDF (English)
Aysun Pekşen, Beyhan Kibar

Bitki Koruma

Sıcaklık ve konukçu tipinin entomopatojenik nematod Heterorhabditis bacteriophora (Poinar, 1975) (Nematoda: Heterorhabditidae)’nın gelişimine etkisi Pdf
Nuran Korkmaz Boz, Eylem Akman Gündüz
Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)’nin farklı patlıcan çeşitlerinde bazı biyolojik parametrelerinin belirlenmesi PDF
Eda Yazıcı, İzzet Akça

Tarım Ekonomisi

İstanbul ilinde tıbbi, aromatik ve baharat bitkileri satışı yapan aktarların yapısal özellikleri ve mevzuat hakkındaki görüşleri PDF
Faruk Adıgüzel, Nuray Kızılaslan
Yeşil pazarlamada tüketici algısı: Kahramanmaraş kent merkezi örneği PDF
Ahmet Şahin, Hüseyin Meral, Yeşim Aytop

Tarım Makineleri

Birleşik parabolik toplaçlı (BPT) güneş enerjili uçucu yağ damıtma sistemi PDF (English)
Yunus Kültürel, Sefa Tarhan
Bir soğuk hava deposunda farklı menfez kanat açılarına göre hava dağılımının hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile tahmini PDF
Serap Akdemir

Tarla Bitkileri

Kavuzsuz yulaf çeşitlerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleri PDF
Zeki Mut, Özge Doğanay Erbaş Köse, Hasan Akay
Artvin’in Şavşat ilçesinde yetiştirilen korunga (Onobrychis sativa Scop.) yem bitkisinin verimi ve kalitesi üzerine yükseltinin ve bazı toprak özelliklerinin etkisi PDF
Osman Temel, Mehmet Özalp

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

Ergene Havzasında (Trakya) arazi kullanımı ve arazi örtüsü değişikliklerinin erozyon üzerine etkileri PDF
Emre Özşahin
Katı ortam kültüründe NaCI’ün domates bitkisinin verim ve meyve kalitesi üzerine etkileri PDF
Ahmet Korkmaz, Arife Karagöl, Ayhan Horuz
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi tarım topraklarının temel verimlilik düzeyleri ve alansal dağılımları PDF
Mehmet Arif Özyazıcı, Orhan Dengiz, Mehmet Aydoğan, Betül Bayraklı, Emel Kesim, Öztekin Urla, Hakan Yıldız, Ediz Ünal

Zootekni

Erzurum ili Hınıs ilçesi sığırcılık işletmelerinde sığır besleme uygulamaları üzerine bir araştırma PDF
Abdulkerim Diler, Rıdvan Kocyigit, Mete Yanar, Recep Aydın, Olcay Güler, Mehmet Avcı
Melaslı kuru şeker pancarı posasının yonca bitkisinin silolanmasında kullanılması PDF
Bayram Şakalar, Adem Kamalak

Derleme

Fındık bahçelerinde zararlı yazıcıböceklere (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) karşı yapışkan ve yapışkan olmayan tuzakların karşılaştırılması PDF
Kibar Ak


Print ISSN: 1308-8750 Online ISSN: 1308-8769