Akut İnfantil Hemorajik Ödem: Olgu Sunumu

Ş. YILMAZ, A. DAĞDEMİR, İ.K. GÖKÇE, Y. SÜLLÜ, A.A. KILINÇ
2.229 473

Abstract


Acute Infantile Hemorrhagic Edema: Case Report
Acute infantile hemorrhagic edema is a rare benign leukcytoclastic vasculitis of childhood, usually seen under 2 two-year old, characterized by fever and purpuric rashes on face, ears and extremities. Most of the cases resolve spontaneously without any sequel. Cases of life-threatening and requiring emergent and intensive care, especially purpura fulminans and meningococcemia, should be thought in the differential diagnosis. We described here a 16-month old boy with acute infantile hemorrhagic edema.


Akut infantil hemorajik ödem genellikle iki yaşından küçük çocuklarda görülen ve klinik olarak ateş, deride purpurik döküntü, yüz, kulaklar ve ekstremitelerde ödem ile karekterize, derinin nadir görülen bir beniyn lökositoklastik vaskülitidir. Olguların çoğu sekel bırakmaksızın spontan iyileşir. Ayırıcı tanıda özellikle purpura fulminans ve meningokosemi gibi hayatı tehdit eden ve acil ve yoğun tedavi yaklaşımı gerektiren hastalıklar düşünülmelidir. Bu makalede 16 aylık bir erkek çocukta akut infantil hemorajik ödem olgusu sunulmuştur.

Full Text:

137-140