Çocukluk Çağında Endokrin Hepartansiyon

T. ÖZEN, M. AYDIN
1.096 214

Abstract


Endocrine Hypertension in Childhood

Although endocrinological causes of hypertension in childhood are very rare, these causes may be life threatening. Therefore, they should be investigated carefully. Furthermore, endocrinological etiologies of hypertension are diagnosed more frequently than past years because of some modifications in the diagnosis of hyperaldosteronism and increased incid ence of obesity in childhood. In this paper endocrinological causes of hypertension in children are reviewed.

Çocukluk çağında hipertansiyonun endokrinolojik nedenleri nadir görülmektedir. Nadir görülmesine karşın bu nedenler hayatı tehdit edebilen hastalıklar olup araştırılmaları gerekmektedir. Ayrıca son yıllarda obezite insidansındaki artış, hiperaldosteronizm tanı kriterlerinin değiştirilmesi gibi nedenlerden dolayı endokrinolojik nedenlere bağlı hipertansiyon daha sık görülmeye başlanmıştır. Bu derlemede özellikle çocukluk yaş grubunda hipertansiyonun endokrinolojik nedenleri ortaya konmuştur.

Full Text:

71-80