İmpetigo Herpetiformis: Olgu Sunumu

M. TOSUN, E. MALATYALIOĞLU, A. KÖKÇÜ, M.B. ÇETİNKAYA, T. ALPER
1.083 495

Abstract


Impetigo Herpetiformis: Case Report


Impetigo herpetiformis is one of the rare and serious pustular dermatosis that mostly occurs in pregnancy. Early recognition is important to reduce both of maternal and fetal morbidity and mortality. In this article we discussed the management of a pregnant case of 23-year-old at her first pregnancy and presenting with impetigo herpetiformis.


İmpetigo herpetiformis çoğunlukla gebelikte ortaya çıkan nadir ve ciddi püstüler dermatozlardan biridir. Erken tanı, maternal ve fetal morbidite ve mortalitenin azaltılması açısından önemlidir. Bu makalede ilk gebeliğinde impetigo herpetiformis gelişen 23 yaşındaki hastaya yaklaşımı tartışmaya çalıştık.

Full Text:

23-26