Semilobar Hloprozensefali: Olgu Sunumu

M. TOSUN, B. TORUMTAY, E. MALATYALIOĞLU, M. ÇETİNKAYA, T. ALPER, A. KÖKÇÜ
969 1.614

Abstract


Semilobar Holoprosencephaly: Case Report
Holoprosencephaly (HPE) is a congenital anomaly of central nervous system caused by the impaired midline cleavage of the prosencephalon known as forebrain. It is associated with facial anomalies in most cases. The entity is present in 1 in 5200 to 16000 liveborn birth. Since the prognosis is poor in most cases, early diagnosis is critical in prevention of maternal morbidity and psychological trauma .


Holoprozensefali ön beyin olarak bilinen prozensefalonun yanklanma eksikliği ile seyreden konjenital bir santral sinir sistemi anomalisidir. Sıklıkla yüz anomalileriyle birliktedir. Görülme sıklığı 5200 ile 16000 canlı doğumda birdir. Çoğu olguda prognoz kötü olduğundan erken tanı, maternal morbidite ve psikolojik travmanın önlenmesi için önemlidir.

Full Text:

138-140