Endoskopik İnceleme İle Tanı Alan Gastrointestinal Web Olguları

B. MUTLU, A.G. KALAYCI, R. RIZALAR, E. ARITÜRK
982 255

Abstract


Gastrointestinal Web Cases Diagnosed by Endoscopy
Intestinal web is a thin membrane structure with central localization; including mucosa, submucosa and muscularis externa, but not serosa. It is give permission to partial passing. Vomiting after birth is diagnostic. Intestinal web can occur with bilios or nonbilios vomiting and generally radiologic examination is enough for diagnosis. We presented three cases mis diagnosed with clinical and radiological examination, the correct diagnosis was made by endoscopy. For this reason between 2000-2004 we examined the seven intestinal web cases which are operated in our hospital. We saw that two of them were antral webs and the other five were duodenal webs. In all cases repeating vomiting was the common symptom. The patient with antral web and the other two patients with duodenal webs were diagnosed at endoscopy. Clinical and radiologic examinations were not enough for diagnosis. The patients diagnosed at endoscopy were 4-month, 14-month old and 2.5 years old. The four patients diagnosed with clinical and/or radiological examination were between 4-days and 2.5 month old. Finally, clinic and radiologic examination can not be enough if the intestinal passage is not completely obstructed and the web is not so thick and also diagnosis can be late. For this reason, cases with repeating vomiting with normal radiologic examination must be examined with endoscopy, because it is reliable and it does not need anesthesia.


Intestinal "web" mukoza, submukoza ve kas tabakası içerebilen, serozası bulunmayan, kısmi geçişe izin veren ve merkezi yerleşimli olan ince zarımsı bir yapıdır. Doğumdan sonra başlayan kusmalar hastalık için tipiktir. Intestinal web, yerleşimine göre safralı yada safrasız kusmalar şeklinde kendini gösterir ve radyolojik incelemeler tanı için genellikle yeterli olmaktadır. Klinik ve radyolojik bulgularla tanı konulamayan ve endoskopi sırasında saptanan üç "web" olgusu sunduk. Bu amaçla 2000-2004 yılları arasında hastanemizde opere edilen intestinal web olguları incelendiğinde toplam 7 olgudan ikisinde antral web, beş hastada duodenal web olduğu görüldü. Tüm hastaların ortak başvuru yakınması tekrarlayan kusmalar idi. Bu olgular içinde biri antral web, diğer ikisi duodenal web olmak üzere üç olguda klinik ve radyolojik bulgular tanı için yeterli olmamış ve yapılan endoskopik inceleme ile web saptanmıştı. Endoskopik inceleme ile tanı alan bu üç hastanın yaşları 4 ay, 14 ay ve 2,5 yaş idi. Klinik ve/veya radyolojik olarak tanı almış diğer dört hastada ise tanı yaşı 4 gün-2,5 ay arasında idi. Sonuçta bağırsak geçişini kısmen tıkayan ve fazla dar olmayan web olgularında klinik ve radyolojik bulgular tanı için yeterli olmayabilir ve tanı gecikebilir. Bu nedenle radyolojik bulguları normal bildirilen tekrarlayan kusma ataklarına sahip olgularda hem genel anestezi gerektirmemesi hem de güvenilir olması nedeniyle endoskopik inceleme düşünülmelidir.

Full Text:

95-100