Çocukluk Çağı Sarkoidozu: İki Farklı Klinik Tablo

Alişan YILDIRAN, Deniz HELEK, Eser AYNACI, Ozan ÖZKAYA, Gülnar ŞENSOY, Levent YILDIZ, Yurdanur SÜLLÜ, Yüksel SÜLLÜ, Uğur ÖZÇELİK
1.188 431

Abstract


Etiyolojisi bilinmeyen non-nekrotizan epiteloid granülomlar ve çoklu organ tutulumu ile karakterize bir hastalık olan sarkoidoz; çocuklarda çok nadir olup, prezantasyonu ve prognozu erişkinlerden farklıdır. Erken yaşlarda üveit, artrit ve deri tutulumu ön planda iken; adölesan döneminde akciğer ve lenf dokusu tutulumu görülmektedir. Yaşlarına göre farklı klinik tablo arz eden iki vaka sunuldu. Sarkoidoz çocuklarda iki farklı klinik tablo ile görülebilir.


Childhood sarcoidosis: Two different clinical picture

Background: Sarcoidosis is a disease characterized with non-necrotizing granulomas and multiorgan involvement and unknown etiology. This disease is less common and has different presentation and prognosis in children than adults. In children younger than 5 years of age, the disease is mainly characterized by the involvement of the skin, eyes and joints, whereas in older children, involvement of the lungs, lymph nodes and eyes predominate.
Case: Two cases that have different clinics according to their age are presented here.
Conclusion: In children sarcoidosis have two different clinical pictures.

Full Text:

81-84