Motor Ünite Sayısında Yaşla Birlikte Görülen Değişiklikler

Dr. A. OYTUN BAYRAK, Dr. H. ERDEM TİLKİ, Dr. M. COŞKUN
1.013 454

Abstract


/ ilerleyen yaşla birlikte üst ekstremite kaslarında motor ünite sayısında azalma olduğu daha önceki farklı tekniklerin kullanıldığı çalışmalarda bildirilmiş, yaşla motor ünitelerin azaldığı ama bu azalmanın şiddetinin değişkenlik gösterebileceği sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın amacı 60 yaş altındaki sağlıklı kişilerde tenar kasta motor ünite sayısının ortalama değerini ve 60 yaşına kadar motor ünite sayısında meydana gelen değişikliğin şiddetini belirlemektir. Çalışmamızda 21-60 yaş arası sağlıklı kişilerde tenar kasta tahmini motor ünite sayısı inkremental teknik kullanılarak incelenmiş, tenar motor ünite sayısında yaşla birlikte azalma olduğu ve bu azalmanın en belirgin olarak dördüncü dekaddan sonra görüldüğü bulunmuştur. Motor ünite sayısının hastalığın tanısı, takibi ve şiddetinin belirlenmesinde önem taşıdığı birçok hastalıkta hastanın yaşı ve değerlendirilen kas da bu anlamda göz önüne alınmalıdır.


Changes in the Motor Unit Number with Aging

The decline in the motor unit number of the upper limb muscles with advancing age was reported in the previous studies using different techniques and they confirmed that the magnitude of the decline in the motor unit number with age has varied. The aim of this study was to determine the mean values of the motor unit number estimates and the magnitude of the decline in the motor unit number in the tenar muscles until age 60. In our study we examined the motor unit number estimates in the tenar muscles in healthy volunteers aged 21-60 by using incremental technique. We found a decline in the motor unit number with advancing age and a significant decline was seen after fourth decade. In the diseases in which the number of motor units has an important role for determining the diagnosis, severity and following the course of the disease, we must take care to the patient's age and the muscle.

Full Text:

7-11