Radyasyon Miyelopatisi: Olgu Sunumu

Dr. M. TERZİ,, Dr. N. CENGİZ, Dr. T. ÖZBENLİ, Dr. M.K. ONAR
1.267 752

Abstract


Miyelopati, radyoterapinin ender görülen bir komplikasyonudur. Radyasyon miyelopatisi, iyonizan radyasyon ile karşılaşıldıktan belli bir süre sonra spinal kordun beyaz cevher hasarı ile gelişir. Radyasyon dozu, uygulamalar arasındaki süre veya lineer enerji transferi gibi bazı faktörler miyelopatinin oluşumunu ve şiddetini etkiler. Bu olgu sunumunda, mide adenokarsinomu tanısıyla yapılan operasyondan sonra kemoterapi ve radyoterapi uygulanan 56 yaşındaki erkek hastada, iki ay sonra gelişen ilerleyici paraparezi bildirilmektedir.Bu olgu, radyoterapi tedavisi sonrası nörolojik disfonksiyon gelişen hastalara örnektir.


Radiation Myelopathy: Case Report

Myelopathy is an uncommon complication of radiotherapy. Radiation myelopathy is principally a white matter injury of the spinal cord induced by ionizing radiation after a certain latent period. Several factors, such as radiation dose, fractination or linear energy transfer, modify its occurrence and severity. A 56-year old man with gastric adenocarcinoma underwent chemotherapy and radiotherapy following tumor excision. Two months later he developed a progressive paraparesis. This case is a model for the patiens that develops neurologic dysfunction after radiotherapy.

Full Text:

46-49