Ölçme Araçlarında iki Yaşamsal Kavram: Geçerlik ve Güvenirlik: :Derleme.

Dr. S. AKER, Dr. C. DÜNDAR,, Dr. Y. PEKŞEN
1.394 521

Abstract


Geçerlik ve güvenirlik; insanlar hakkında önemli kararlar verebilmek amacıyla geliştirilen ölçme araçlarının olmazsa olmaz, yaşamsal iki niteliğidir. Araştırıcıların, ölçme aracı seçiminde ve kullanımında çok titiz, dikkatli olmaları kaçınılmaz bir sorumluluktur. Çünkü; bu özellikleri sınanmadan kullanılan ölçme araçları geri döndürülemez sonuçlara yol açabilir. Bu derlemenin amacı; araştırıcılara bu iki kavram hakkında genel bir bilgi vermek ve dikkatlerini bu konulara çekebilmektir.


Two Vitaly Consept of Measurement instruments: Validity and Reliability

Reliability and validity are important characteristics of measurement instruments, which are developed for making critical decisions about individuals. Researchers need to be extremely careful in choosing/ using measurement instruments, because those were not examined carefully may cause irreversible results. The purpose of this paper was to inform the researchers about these two concepts and attract their attention on this subject

Full Text:

50-60