Transtorasik Akciğer Biyopsileri. :Derleme.

Dr. M. ELMALI, Dr. B. CAN
1.042 509

Abstract


Bu çalışma ile transtorasik akciğer biyopsilerinin günümüzdeki endikasyonlan, kontrendi-kasyonlan, teknik yönden yapılışı ve komplikasyonları gözden geçirilmektedir. Transtorasik akciğer biyopsileri benign ve malign akciğer lezyonlarının tanısında ultraso-nografi (US), floroskopi veya bilgisayarlı tomografi (BT) kılavuzluğunda radyoloji ünitelerinde yaygın olarak uygulanmaktadır. Akciğerde lokalize soliter pulmoner nodül (SPN) ve kitlelerin tanısında yüksek duyarlılığa sahiptir. Çoğunlukla BT kılavuzluğunda yapılmaktadır. Transtorasik akciğer biyopsilerinde kullanılan iğneler, temel olarak sitolojik materyal sağlayan aspirasyon iğneleri ve histopatolojik doku elde eden parça koparma iğneleri olarak ikiye ayrılır. Transtorasik akciğer biyopsilerinin komplikasyonları; pnömotoraks (%0-61), he-moptizi (%5-10) ve nadir olarak ölümdür (%0.02). işlemden sonraki 1 saat içinde kompli-kasyon gelişmemişse hastalar güvenli bir şeklide gönderilebilir.
Sonuç olarak transtorasik akciğer biyopsileri akciğer tümörlerinde yüksek tanısal doğrulukları nedeniyle yaygın olarak olarak kullanılmaktadır.Transthoracic Lung Biopsies

This study presents current indications, contraindications, technical aspects and complications of percutaneous lung biopsy.
Percutaneous lung biopsy with ultrasonography (US), fluoroscopic or computed tomographic (CT) guidance is a well-established and safe method for diagnosing malignant and benign thoracic lesions. CT guided percutaneous biopsy is performed the most. Biopsy needles are divided into two categories, aspiration needles providing cytology and cutting needles able to provide histology samples. Complications included pneumothorax (0-61%), haemoptysis (5-10%) and death (0.02%). If there is no complications at 1 h post -procedure, patients can be discharged.
In conclusion, percutaneous transthoracic lung biopsy, which is widely used, has a high accuracy in diagnosing lung malignancy.

Full Text:

61-66