B-Tipi Natriüretik Peptidin Kalp Yetersizliğindeki Yeri: Derleme

Dr. T. YARDAN, Dr. A, BAYDIN., Dr. S. DEMİRCAN, Dr. D. AYGÜN, Dr. Z. DOĞANAY
1.237 1.013

Abstract


B-Tipi natriüretik peptid (BNP) basınç artışına ve volüm genişlemesine cevap olarak ventri-küllerden salınan kalp kaynaklı bir nörohormon olup, diüretik, natriüretik ve vazodilatatör etkilere sahiptir. Nefes darlığı ile başvuran hastalarda, altta yatan kalp yetersizliğinin ortaya konmasında BNP seviyelerinin belirlenmesi klinik önem taşımaktadır. Bununla birlikte, BNPînin kalp yetersizliği hastalarının klinik sınıflandırılması, prognozlarının takibi ve verilen tedavinin etkinliğinin değerlendirilmesinde de yararlı olduğu bilinmektedir. Yakın zamanda kullanıma giren ve rekombinant BNP olan nesiritid ciddi kalp yetersizliği durumunda diğer tedavi yöntemlerine ek olarak fayda sağlayabilir. Bu yazıda, BNPînin kalp yetersizliğinin tanı, klinik değerlendirme, prognoz ve tedavisindeki rolü üzerinde durulmuştur.


The Role of B-Type Natiuratic Peptide in Heart Failure

B type natriuretic peptide (BNP) is a cardiac neurohormone secreted mainly from ventricles in response to volume expansion and pressure overload and it has diuretic, natriuertic and vasodilatator effects. Increased BNP level is important in determining heart failure in a patient presenting with respiratory failure. Additionally, it has been reported that BNP is useful in the diagnosis and classification of cardiac failure, determining the prognosis of cardiac failure, and assessing the efficiency of treatment in cardiac failure. Recently, it has been reported that nesiritid, a recombinant BNP is useful to use in addition to other therapy methods in severe cardiac failure. In this paper, we discuss the role in the diagnosis and prognosis of cardiac failure, and assessing the efficiency of treatment in cardiac failure.

Full Text:

188-194