Birinci Basamakta Sigara Bırakma Danışmanlığı: Derleme

Dr. B. M. YALÇIN, Dr. E. M. ŞAHİN, Dr. C. ÖZER
1.322 446

Abstract


Sigara içenlerin kendi sağlık durumlarını düzeltmek için yapacakları en iyi şey basitçe bu alışkanlığı bırakmalarıdır. Ancak, sigarayı bırakanların sadece %10 kadarı tek başına bunu başarmakta, diğerleri profesyonel yardıma ihtiyaç duymaktadırlar. Bu makalede güncel davranışsal ve farmakolojik sigara bıraktırma yöntemleri gözden geçirilerek birinci basamak hekimlerine yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Tek başına, birinci basamak hekiminin sigara bırakma önerisi bireylerin %6'sının sigarayı bırakmasına sebep olmaktadır ve bu, erişkinlerinin %40'ı sigara kullanan ülkemiz için büyük bir orandır. Sigarayı bırakmak isteyenler, düşünsel hazırlıklarına göre beş gruba ayrılmaktadır (düşünmeyenler, düşünenler, hazırlananlar, deneyenler ve sürdürenler). Çalışmalarda çeşitli davranışsal ve farmakolojik tedavilerin beraber kullanımları ile en iyi sonuçların alındığı ileri sürülmüştür.


The Smoking Quittance Counselling In Primary Care

Smoker's best thing to promote their health condition is simply to quit smoking. Only 10% percent of the ex-smokers success in quitting smoking by themselves while others need professional help. In this article we aimed to guide primary care physicians by reviewing the recent behavioural and pharmacological approaches in counselling smoking quittance. Only with the quittance suggestion from their primary care physician, 6% of the individuals quit smoking and this is a huge ratio as 40% of the adult population in our country is currently smoking. By their cognitive prepare of quittance the smokers are divided into five separate groups (precontemplators, contemplators, preparation stage, action stage, maintenance stage). In the previous studies it has been claimed that the best results could be obtained when the behavioural and pharmacological approaches applied together.

Full Text:

142-147