Yaygın BCG Enfeksiyonu Olan IL12R Defekti Olgusu

Alişan YILDIRAN, Erdem AK, Recep SANCAK, Capucine PICARD, Figen DOĞU, Aydan İKİNCİOĞULLARI
1.627 219

Abstract


IL12R defekti mendelian mikobakteriyel yatkınlık hastalığı (MMYH)’nın en sık görülen sebebidir. BCG enfeksiyonu ile ilk bulgularını verebilir. BCG aşısı yerinde geçmeyen yara, eklem şişlikleri, hepatosplenomegali ve nötropeni sebebi ile yıllarca genel pediatri polikliniğinde izlenen 9 yaşında erkek hasta sunuldu. Hasta lenfositleri in vitro IL12 uyarısına IFNg cevabı vermediği için, bu hastanın IL12R defekti olduğu düşünüldü. BCG aşısı yerinde enfeksiyon gelişen hastalar MMYH açısından değerlendirilmelidir.
A child diagnosed as IL12R defect with disseminated BCG infection

Background: IL12R defect is the most common genetic etiology of Mendelian susceptibility to mycobacterial disease (MSMD). It can be firstly diagnosed as BCGitis.
Case: Nine year old boy admitted with ulcerative lesion on second BCG vaccine site. He sometimes experienced arthritis, hepatosplenomegaly and neutropenia. The lymphocytes of the child has no response to IFNg in vitro, the patient diagnose as IL12R defect.
Conclusion: The patients who have BCGitis should be evaluated for MSMD.

Full Text:

85-87