Damar Tıkanıklığı Tespitinde Bayesci Bir Yaklaşım

Dr. M.A. CENGİZ,, Dr. Y. TERZİ,, Dr. Yüksel BEK
1.038 408

Abstract


Damar tıkanıklığı bir damarın kısmi olarak tıkanmasıyla oluşan, dolayısıyla kan akışının azalmasına ve şiddetli ağrıya neden olan bir rahatsızlıktır. Bu çalışmada; cerrahi müdahale öncesi yardımda bulunmak amacıyla damar tıkanıklığı tespitinde iki değişkenli genelleştirilmiş lineer modeller Bayesci bir yaklaşımla kullanılmıştırA Bayesian Approach for Assessing Arterial Occlusive Disease

Arterial Occlusive disease is a severe ailment, which consists of the partial blockage (stenoses) of an artery, leading to a diminished flow of blood and corresponding pain. In this study, bivariate generalized linear models with Bayesian approach were used for assessing arterial occlusive disease.

Full Text:

6-11