Datura Stramonium Zehirlenmesi: Olgu Sunumu

Dr. Turgut DENİZ,, Dr. Cemil NARĞİS,, Dr. Hakan GÜVEN, Dr. Fulya TANYERİ
1.794 589

Abstract


Yazımızda; antikolinerjik bulgularla acil servise başvuran, hikaye ve fizik muayene ile datura stramonium zehirlenme tanısı konan bir hasta sunulmaktadır. Datura stramonium, Türkiye'nin hemen her yerinde doğal florada yaygın olarak bulunabilen bir bitkidir. Bitkinin oral olarak alımı atropin, skopolamin ve hiyosiyamin içermesinden dolayı antikolinerjik etkilere neden olmaktadır. Datura ile olan zehirlenme olgularındaki antikolinerjik etkilerin klasik belirti ve bulgularını bilmek, klinisyenin bu zehirlenme olgularını erken tanıyıp tedaviyi yönlendirmesi açısından önemlidir.


Poisoning of Datura Stramonium: Case Report

In the present report a patient who applied to our emergency service with anticholinergic symptoms and diagnosed as having datura stramonium poisoning will be presented. Datura stramonium is a plant found widely in natural flora in Turkey.
Oral intake of the plant may cause anticholinergic effects since it includes atropin, scopolamine and hyosiamine. Under standing and recognizing the classic signs and symptoms of anticholinergic intoxication can help clinicians to evaluate persons suffering from Datura poisoning.

Full Text:

PDF () 28-31