Yaşa Bağlı Makula Dejenerasyonu İle Hla Antijenlerinin İlişkisi

S. SEZGİN,, A. BİRİCİ,, H. BİRİNCİ,, İ. ÖGE
1.024 321

Abstract


Son yıllarda yaşa bağlı makula dejenerasyonunun genetik ve heredite ile ilişkisi kapsamlı olarak araştırılmaktadır. Bu çalışmada da yaşa bağlı makula dejenerasyonu (YBMD) ile human lökosit antijenlerinin (HLA) bir ilişkisinin olup olmadığının ortaya konulması amaçlanmıştır.
Yaşa bağlı makula dejenerasyonu tanısı konulan 42 hasta ve benzer yaş grubundan 30 kontrol çalışma kapsamına alındı. YBMD tanısı fundus muayenesi ve fundus floresein anjiografi esas alınarak konuldu. Her iki grupta HLA antijenleri tespit edilip birbiri ile karşılaştırıldı. Yapılan değerlendirmede bazı loküslerde farklılık saptanmakla birlikte bu farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı değildi.Bu çalışmada YBMD ile HLA antijenleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.The Relationship Between Age Related Macular Degeneration and HLA Antigens

In the last years, the association of age related macular degeneration with genetics and hereditary was investigated. The aim of this study is to indicate the presence or absence of the relationship between age related macular degeneration (AMD) and HLA antigens. Forty two patients with age related macular degeneration and 30 controls of similar age group were included in the study. The diagnosis of AMD was based on fundus examination and fundus flourescein angiography. HLA antigens of both group were determined and compared with each others.
In the evaluation of the results some differences had been detected in some locus, however, these differences were not significantly different.
We conclude that there was no significant relationship between AMD and HLA antigens

Full Text:

182-185