An Unusual Suicide Attempt: Intramudcular Thinner Injection

H. GÜZ, Z. DOĞANAY, A. ÖZKAN, E. ÇOLAK, H. AKBAŞ
1.105 231

Abstract


The aim of this paper is to present an unusual suicide attempt with intramuscular thinner injection.
A single case report.
Second suicide attempt of a 19 years old female with thinner injection is presented. The first attempt was by ingestion of pills.
We believe that the patients who attempted suicide should be followed up closely for recurrent suicide ideation. Teaching skills on coping with stress and providing appropriate psychiatric treatment must be the goal in preventing possible repeating suicide attempts.


Olağan Dışı Bir İntihar Girişimi: İntramüsküler Tiner Enjeksiyonu
Olağan dışı bir yöntem olan intramüsküler tiner enjeksiyonu ile gerçekleştirilen bir intihar girişimi olgusunun sunulması. Tek olguluk bir sunum. 19 yaşında bayan hasta ikinci kez gerçekleştirdiği intihar girişiminde intramüsküler tiner enjeksiyonunu özellikle ölümcül olabileceği için tercih etmiştir. İlk girişiminde ise ağız yolu ile ilaç atanını kullanmıştır. İntihar girişimde bulunan hastaların tekrarlayan intihar düşüncesi yönünden takibinin önemli olduğu kanısındayız. Aynca bu hastalara başa çıkma becerilerinin kazandırılması ve uygun psikiyatrik tedavinin verilmesi muhtemel olan ölümcül intihar girişimi riskini azaltacaktır.

Full Text:

144-147