Down Sendromlu Çocuklarda Serum Leptin Düzeyleri

S. AKBAŞ, C. ÇELİK, M. ALVUR
959 244

Abstract


Serum Leptin Levels in Children with Down Syndrome
Down Syndrome, which is the most common chromosomal cause of mental retardation, is investigated in many studies for different biochemical paramaters but there is no study found about antiobecity hormone known as leptin and Down Syndrome. In this study we examine the relationship between leptin levels of healthy children and children with Down Syndrome from different age groups. Additionaly correlation between leptin levels, bady mass index (BMI) and fasting insulin levels are investigated. 79 children (age range=5-12 months) with Down Syndrome and 79 age matched healty children (37 girls and 42 boys) involved in this study. In DS group leptin and insulin levels are measured 5.7±2.7 ng/ml and 13.7+14.6 uIU/ml respectively. On the other hand in control group levels of these parameters were found 5,6+3,4 ng/ml and 12,7+12,8 pIU/ml respectively. In conclusion; no statistically significant difference was found between serum leptin and insulin levels of the children with DS and healthy children. However; there is statistically significant positive correlation between BMI and leptin levels of two groups (DS; r=0.526, p=0.00) and control group; r=0.655, p=0.00). Positive correlation between leptin and insulin levels was observed only in control group.


Mental retardasyonun en sık kromozomal nedeni olan Down Sendromu(DS) İle ilgili bugüne kadar yapılan araştırmalar incelendiğinde; sağlıklı ve DS'lu çocuklar arasında; antiobezite hormon olarak bilinen leptin proteini açısından bir araştırmaya rastlanılamamıştır. Bu araştırma ile ilk kez değişik yaş grubunda yer alan kız, erkek DS'lu ve sağlıklı çocuklarda serum leptin seviyeleri ölçülerek, leptin düzeyleri ile vücut kitle indeksi ve açlık insülin seviyeleri arasındaki korelasyon incelenmiştir. Bu araştırma 79 (5,12±4,57 ay) DS'lu ve 79 (5,17+4,43 ay) sağlıklı çocuk üzerinde yapılmış ve her iki grupta 37 kız ve 42 erkek yer almıştır. DS'lu grupta leptin ve insülin düzeyleri sırasıyla 5,7+2,7 ng/ml ve 13,7±14,6 uU/ml, kontrol grubunda ise 5,6±3,4 ng/ml ve 12,7±12,8 pIU/ml olarak ölçülmüştür. Sonuç olarak serum leptin ve insülin düzeyleri açısından DS'lu çocuklarla sağlıklı çocuklar arasında fark bulunamamıştır. Diğer taraftan BMI ile leptin arasında DS'lu (r=0,526 ve p=0,00) ve kontrol grubunda (r=0,655 ve p=0,00) istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon bulunurken, leptin ile insülin arasında ise istatistiksel olarak yalnız sağlıklı çocuklarda pozitif korelasyon (r=0,353 ; p=0,001) tespit edilmiştir.

Full Text:

61-67