Ailevi Akdeniz Ateşi Ön Tanısıyla İzlenen Bir Hastada Çölyak Hastalığı

M. KILIÇ, A.G. KALAYCI, M. AKBALIK, İ. İŞLEK, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
1.493 660

Abstract


Celiac Disease in a Patient who was Followed as Familial Mediterranian Fever
Celiac disease is an enteropathy that goes with small mtestlne mucosal damage in a sensitive person consuming gluten-containing diet. The disease has a wide spectrum of symptoms. In general it presents with chronic diarrhea, abdominal pain, fatigue, weakness, abdominal distention and failure to thrive but patients may refer with a single symptom. Familial Mediterranean Fever (FMF) is a disease that causes chronic abdominal pain. A 13 year-old patient who was suffering from chronic abdominal pain is reported here. At first he was diagnosed as FMF and colchicine treatment was started. Later on, due to treatment failure he was evaluated again and celiac disease was investigated because short stature was noticed in addition to abdominal pain. As the serologic and histopathologic findings supported celiac disease, gluten free diet was started. The symptoms disappeared completely after the gluten free diet. Six months later the patient gained weight and height and the measured serum celiac antibodies became negative. In conclusion, celiac disease should be kept in mind in patients with chronic abdominal pain.Çölyak hastalığı, glutenli diyetle beslenen duyarlı bireylerde ince barsak mukozası hasarına yol açan bir enteropatidir. Hastalığın semptom spektrumu oldukça geniştir. Genellikle kronik ishal, karın ağrısı, iştahsızlık, halsizlik, karın şişliği ve büyüme geriliği gibi bulgular görülmekle birlikte hastalar bazen bu bulguların herhangi biri ile başvurmaktadır. Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF) kronik karın ağrısı ile seyreden hastalıklardan biridir. Bu çalışmada kronik karın ağrısı yalanması nedeniyle başvuran ve başlangıçta FMF tanısı alan 13 yaşında bir erkek hasta sunduk. Hastada başlangıçta FMF düşünülerek kolşisin başlanmış. Tedaviye yanıt alınamayınca hasta tekrar değerlendirilmiş ve karın ağrısı yanısıra boy kısalığı bulgusu da olunca çölyak hastalığı araştırılmıştır. Serolojik ve histopatolojik bulgularla çölyak tanısı alan hastada glutensiz diyet başlandıktan sonra kann ağrısı şikayeti tamamen kaybolmuştur. Altı aylık glutensiz diyet sonrası yapılan değerlendirmede ağırlık ve boy artışı saptanmış ve çölyak antikorları negatifleşmiştir. Sonuç olarak kronik karın ağrılı hastalarda çölyak hastalığı unutulmamalıdır.

Full Text:

89-91