Behçet Hastalarında Saç Çinko Ve Bakır Eser Elementlerinin Araştırılması

S. ÖZDEMİR, Ş. DURSUN
1.081 295

Abstract


An Investigation of Zinc and Copper Levels in Hair of Patients with Behcet's Disease
This study was achieved with the purpose to determine the distribution of trace elements in hair of persons who suffer from Behçet disease. The study was organized in two groups as one control (n=30) and other Behçet disease (n=50) group. Trace element concentrations in hair samples in control and Behçet disease groups were analyzed by atomic absorption spectrophotometry.
Hair zinc and copper concentrations of Behçet disease and control groups were found as follows: 155,0±22,0 pg/dl, 7,63±4,1 pg/dl and 190,0±32,8pg/dl, 6,26±2,7 pg/dl. The data obtained from the study shows that; hair zinc concentration in Behçet disease was significantly lower than control group values (p<0,001) and hair copper concentration in Behçet disease group was found significantly higher than control group values (p<0,05). Hair have been found to be very useful in the study of trace elements accumulation and values in the body, because hair is keratinized tissue with low metabolic turnover. We think that the analysis of trace elements levels such as zinc and copper in hair of Behçet disease may be useful in the evaluation of treatment and progression of disease.Behçet hastalığında saç eser elementlerinin araştırılması amacıyla planlanan çalışmamızda, Behçet tanısı konmuş 50 kişilik hasta grubu ve 30 kişiden oluşan sağlıklı kontrol grubunun saç örnekleri kullanıldı. Alman saç örneklerinde çinko ve bakır eser elementleri ölçümleri atomik absorpsiyon spektrofotometri yöntemi ile yapıldı.
Behçet hastalıklı grup ve kontrol grubunda saç çinko ve bakır değerlerinin ortalama ve standart sapması sırasıyla 155,0±22,0 pg/dl, 7,63±4,1 pg/dl ve 190,0±32,8 pg/dl, 6,26+2,7 pg/dl olarak bulundu. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldığında Behçet hastalıklı grubun saç çinko değerlerinin, sağlıklı kontrol grubu değerlerine göre azalmış olduğu saptandı (p<0.001). Bakır değerlerinin ise Behçetli grupta anlamlı olarak arttığı bulundu (p<0.05). Sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında, Behçet hastalarının serum çinko değerlerinin azaldığını, bakır değerlerinin ise arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur11,21. Saç, düşük metabolik dönüşümü olan keratinize bir doku olması sebebiyle vücutta eser element birikimi ve değişimlerini göstermesi açısından uygun bir ölçüm materyalidir. Behçet hastalığında saç eser element düzeylerindeki değişikliklerin, tespit edilmesinin hastalığın tedavi ve ilerlemesini değerlendirme açısından yararlı olabileceğini düşünmekteyiz.

Full Text:

268-271