Bilateral Diz Eklemi Yerleşimli Lipoma Arboresens Olgusu

M.B. SELÇUK, A.K. YAZICIOĞLU,, Ç. ÇELENK, M.S. NURAL, H. AKAN
1.097 211

Abstract


Lipoma Arborescens of The Knee Joint: Bilateral Presentation
Lipoma arborescens is a rare intraarticuler lesion of the knee, characterized by villous lipomatous proliferation of the synovium, particularly involving the suprapatellar pouch. Glenohumeral joint, subdeltoid bursa, hip joint and elbow are the other frequent sides of origin. Twenty percent of the cases show bilateral presentation. We reported a 66 years old woman with the bilateral presentation of lipoma arborescens at the knee joints. MR images showed masslike subsynovial fat deposition in T1-weighted, T2-weigted and STIR sequences. MR imaging is a valuable technique for examining patients with lipoma arborescens of the knee.Lipoma arboresens, diffüz sinovyal lipomatozis olarak da tanımlanan, sıklıkla diz ekleminde suprapatellar bursayı tutan, sinovyal membranın villöz lipomatöz proliferasyonu ile karakterize, seyrek görülen intraartiküler bir lezyondur. Glenohumeral eklem, subdeltoid bursa, kalça ve dirsek eklemi diğer sık görülen tutulma yerleridir. Olgulann %20'sinde bilateral tutulum görülür.
Bu çalışmada, 66 yaşında bayan hastada her iki diz ekleminde lipoma arboresens olgusunu sunduk. MR görüntüleme ile Tl, T2-ağırlıklı ve STIR sekanslarda sinoviya altında yağ kitlesi gösterildi. MR görüntüleme, diz ekleminde lipoma arboresens olgularını saptamada değerli bir radyolojik tanı yöntemidir.

Full Text:

208-212