Acil Serviste Sedasyon Ve Analjezi

Z. DOĞANAY, D. AYGÜN, A.H. ŞAHİNOĞLU, L. ALTINTOP, H. GÜVEN
1.200 302

Abstract


Sedation and Analgesia in Emergency Department
The aproach of the doctors to the patient in Emergency deparment includes supporting vital functions and treating the main cause. Apropriate treatment of pain and anxiety is inadequate .because of concers of adverse effects and ignorance. But inadequate treatment of pain and anxiety may cause undesirable differences in all systems of the patient. The present paper discusses the necessity of pain and anxiety relief in Emergency Department and some usefull methods and drugs.


Acil servise başvuran hastalarda genelde tedavide yaklaşım vital fonksiyonların desteklenmesi ve oluşan patolojinin tedavisidir. Bu sırada gelişen ağrı ve anksieyete nedense hasta çok fazla yakınmadıkça ikinci plana atılır. Çoğunlukla da uygulanacak sedatif ve anestezik ilaç konusundaki yetersiz deneyimin beraberinde getirdiği korku hastada bu tedavinin eksik kalmasına neden olur. Oysa ağn ve anksiyetenin uygun bir şekilde giderilmemesi hastanın tüm sistemlerinde istenmeyen değişikliklere neden olur. Bu yazının amacı acil serviste ağn ve anksitenin giderilmesinin gerekliliğini vurgulamak ve uygulanabilecek anestezik ilaçlann ve yöntemlerin sunulmasıdır.

Full Text:

138-145