Çocukluk Çağı Kanser Hastalarının Epidemiyolojik İncelenmesi

N. ÖZBEK, Ş. ÇAKIR, B. TARAKÇI, M. ÇOŞKUN
1.108 193

Abstract


Epidemiological Study of Pediatric Cancer Cases
One hundred and forty-five children with tumors, who applied to our clinic for radiation therapy between December 1992 and August 2001 were reviweel in this studv. In d lis review, distribution of disease groups, sex, age and regional distribution were evaluated. The median age was 11 years (0-18). In 139 children with malignant, tumors male/famale ratio was 1.24-/1. Central nervous system (CNS) tumors were seen the most frequently (30.2%). leukemia was the second (17.3%). and lymphoma was the third (15.1%) in frequency.
CNS tumors were the more frequently in comparion with other most clinics in our series. On contrary to our series, leukemia was the most common in other series. We consider that if may be resulted from both CNS tumors may be the more being referred tumors than leukemia to radiation oncology clinics and patients with leukemia might lie (realed in other clinics, because there was no pediatric oncolog in our hospital in some period.


Bu çalışmada. Aralık 1992-Ağustos 2001 yılları arasında kliniğimize refere edilen 145 çocukluk çağı tümörlü hasla hastalık gruplarının dağılımı, cinsiyet, yaş ve başvurdukları bölge yönünden retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Çalışmaya dahil edilen 139 hastanın medyan yaşı onbirdir (0-18 yaş) ve Erkek/Kız oranı 1.24'dür. Serimizde, santral sinir sistemi (SSS) tümörleri (%30.2) birinci, lösemi (%17.3) ikinci ve lenioına (% 15.1) üçüncü sıklıkta izlenmiştir.
Kliniğimizde diğer bir çok merkeze göre SSS tümörlerinin daha fazla, löseminin ise daha az görülmesinin hem radyasyon onkolojisi kliniklerine SSS tümörlü hastaların daha fazla relere edilmesinden hem de fakültemizde bir dönem pediatrik onkolog bulunmadığından lösemi hastalarının başka merkezlerde tedavi edilmiş olabileceğinden kaynaklandığını düşünmekteyiz.

Full Text:

1-7