ARDS’li Bir Olguda Acil Serviste Erken Mekanik Ventilasyon Tedavisinin Başlanması İle Sağlanan Başarı

Z. DOĞANAY,, F. BİLDİK, D. AYGÜN, H. GÜVEN,, L. ALTINTOP, M. YERLİYURT
1.243 498

Abstract


Early Ventilatory Management at Emergency Department of a Patient with Severe Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS)

Despite advances in supportive intensive care and mechanical ventilation strategies, the mortality rate of ARDS has remained significant, usually more Than 50% especialy in sepsis. Early diagnosis and initiating preventive ventilatory support immediately may effect the prognosis and decrease the mortality rate.
We want to point the importance of early ventilator}' support and the role of the doctors who study at Emergency Department in management of ARDS.Yoğun bakımmdaki destek tedavilerdeki ve mekanik ventilator stratejilerindeki gelişmelere rağmen Akut Respiratuar Distress Sendromunun (ARDS) mortalitesi halen çok yüksektir. Özellikle de sepsis olgularında gelişen ARDS'de mortalite %50'den büyüktür. Erken dönemde tanının konması ve uygun mekanik ventilasyon stratejilerinin uygulanması prognozu olumlu etkileyerek mortaliteyi azaltabilmekledir.
OMÜ Tıp Fakültesi İlk ve Acil Yardım AD'ında ilk tedavisi yapılan bu olgu sunumu ile erken dönemde (yoğun bakıma transport edilinceye kadar) acil senas hekimlerince başlanan ve doğru bir şekilde.uygulanan gerekli mekanik ventilasyon tedavisinin ARDS olgularındaki başarı şansını artırabileceği ve Acil Tıp hekimlerinin bu konuda eğitim almasının gerekliliğini vurgulamak amacı ile sunulmuştur.

Full Text:

58-64