Çocukluk Çağı Travmalarını Değerlendirmede Farklı Skorlama Sistemlerinin Etkinliği

H. GÜVEN, Y. BEK, A. BAYDIN, L. ALTINTOP, D. AYGÜN, Z. DOĞANAY
1.090 466

Abstract


The Efficiency of Different Trauma Scoring Systems in Evaluation of Pediatric Trauma


The aim of this study was to outline the efficiency of different trauma score systems in determining the prognosis of pediatric trauma. In this study, we conducted the analysis of standard forms of 249 children admitted for trauma during a year period (January to December of 2000), Emergency Department of Ondokuz Mayis University. The results demonstrated that all scoring systems (ISS, RTS, pGKS, TRISS, PTS) were sensitive to prediction of mortality, but also PTS showed higher correlation in assessment of hospitalization (p<0.001) than the other scoring systems. With regard to prognostic quality and easy of use in practical setting, it can be used in emergency departments for evaluating children trauma.


Bu çalışma, çocukluk çağı travmalarında farklı travma skorlama sistemlerinin prognozun belirlenmesinde göstermiş olduğu etkinliği araştırmak üzere planlanmıştır. Çalışma, Ocak- Aralık 2000 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil servisine başvuran 249 çocukluk çağı travma olgusuna doldurulan standart formların değerlendirilmesi ile yapıldı. Sonuçlar, mortalitenin tahmin edilebilmesinde kullanılan tüm skorlama sistemlerinin (ISS, RTS, pGKS, TRISS, PTS) duyarlı olduğu fakat hastaneye yatış endikasyonunun belirlenmesinde sadece PTS nin diğerlerine göre daha duyarlı (p<0.001) olduğu gösterdi. PTS'nin acil servislerde çocukluk çağı travmalarını değerlendirmede kullanılabilecek pratik ve etkin bir travma skorlama sistemi olabileceği sonucuna varıldı.

Full Text:

161-167