Abnormalities May Be Related Defective Somitogenesis: Multiple Vertebla Segmentation Defects And Neural Tube Defects

E. ODACI, A. YILDIRAN, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
1.354 219

Abstract


Multiple vertebral segmentation defects (MVSD) (MIM#277300) including hemi vertebrae, fused or absent ribs, and "crab-like" thorax has been reported under various names such as spondylothoracic dysplasia, spondylocostal dysostosis, Jarcho-Levin Syndrome and others. Many different genetic mutations reported in order to explain these defects. But the manifestation of MVSD are various and complex, so these mutation couldn't be satisfactory. Then, how can it be explained this maldevelopment? As a consequence of their segmented arrangement and the diversity of their tissue derivatives, somites are key elements in the establishment of the metameric body plan in vertebrates; probably, disregulation of somite differentiation and proliferation may disclose the problem. We conclude that defective somitogenesis should be investigated carefully to explain related clinical abnormalities.Defektif Somitogenesis ile İlişkili Anomaliler: Multipl Vertebral Segmetasyon ve Nöral Tüp Defektleri


Hemivertebra, kosta füzyonu .veya yokluğu, yengeçvari toraks gibi anomalilerle görülebilen Multipl Vertebral Segmetasyon DefekÜeri (MVSD) (MIM#277300) literatürde spondilotorasik displazi, spondilokostal disostoz, Jarcho-Levin Sendromu gibi çeşitli isimlerle bildirilmiştir. Bu defektleri açıklamak için pek çok değişik genetik mutasyon ileri sürülmüştür. Fakat, MVSD'nin manifestasyonları o kadar çok ve değişiktir ki bu mu-tasyonlar bütün bulgulan açıklamamaktadır. Bu durumda bu gelişim bozuklukları nasıl açıklanabilir? Somitler segmente yapılan ve geliştirdikleri dokular bakımından ver-tebralılann metamerik vücut yapılarını açıklamakta anahtar durumundadırlar. Muhtemelen somit diferansiyasyonu ve proliferasyonundaki bozukluklar oluş mekanizmasını açıklamakta önem kazanmaktadır. İlgili anomalilerin açıklanabilmesi için defektif so-mitogenezin araştmlması gerektiğini düşünüyoruz.

Full Text:

216-224