Bronşial Astmalı Hastalarda İnhaler Beklometazon Dipropionat’ın Etkinliği

L. ERKAN, A. AYKIN, Z. YILDIZBAŞ, M. C. KARAKOÇ
1.517 332

Abstract


SUMMARY

- EFFECTIVENESS OF INHALED BECLOMETHASONE
DIPROPIONATE IN PATIENTS WITH BRONCHIAL ASTHMA
Clinical spirometric and biochemical effects of 1000 mg/day inhaled beclomethasone dipropionate (BDP)were studied 14 patients with bronchial asthma during three months. After the first month of the therapy, we observed significant improvement in both clinical and spirometric parameters. No significant changes were found in biochemical parameters during study. As a result, we conclude that 1000 ug/day inhaled BDP therapy is effective and saf e treatment for patients with bronchial asthma.


ÖZET

Kronik bronşial astımlı 14 hastada 3 ay süreyle 1000 mg/gün Beclomethasone diproplonat'ın (BDP) etkinliği araştırıldı. Tüm hastaların solunum fonksiyon testlerinde ve klinik bulgularında 1, aydan itibaren anlamlı düzelmeler kaydedilirken biyokimyasal verilerde anlamlı değişiklik saptanmadı. Sonuç olarak BDP' m bronşial astım tedavisinde etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna sarıldı.

Full Text:

21-30 PDF ()