Anadolu’nun Genetik Yapısı Üzerine Çalışmalar: Xxıv 9. İnfertil Evliliklerde Belirlenebilen İnfertilite İncelenmesi

B.S. ŞAYLI
1.228 243

Abstract


SUMMARY
STUDIES ON THE GENETIC MAKE-UP OF ANATOLIA: XXIV 9. CAUSES IDENTIFIED IN CHILDLESS FAMILIES
In this report of a series of papers related to the study some of the genetic characteristics of Anatolian population childless families are given. There are 605 marriages without children among 7676 propositi families by the ends of 1986, referred to the genetics department of Ankara Medical Faculty. All these 605 families 788 percent, were considered examples of primary sterility. The duration of marriage varied from 2 days to 35 years, the female age from 15 to 46 years and that of male from 18 to 50. While females were responsible in 54.87 percent, anatomic abnormalities of genitalia were of the highest rank.


ÖZET
Anadolu toplumunun bazı genetik özelliklerini belirlemeye yönelik olarak sürdürülegelen araştırmaların bu bölümünde genetik servisine başvuran 1986 sonları itibariyle analize elverişli 7676 aileden 605 çocuksuz evlilik ele alınmakta¬dır. İlk rakama göre % 7.43, ikinciye göre % 7.88 oranındaki bu ailelerin hemen hepsi primer sterilite örneklerini oluş¬turmuşlardır. Evlilik süreleri 2 gün - 35 yıl, kadın yaşı 15-46, erkekte 18-50 değişmektedir. Kadınlar % 54.87, erkeklerse % 45.12 oranında kusurlu bulunurken özellikle ilk grupta anatomik organ düzensizlikleri en büyük grubu oluş¬turmaktadırlar .

Full Text:

75-91