Anterior İskemik Optik Nöropati (I)

H. ERBİL
1.203 323

Abstract


v'The value of diagnostic methods in AION has been discussed. It seems that Erythrocyte se¬dimentation rate, visual field testing, Fundus Flourescein Angiography are practical and val¬uable methods in diagnosis and follow up of response to treatment. The use of Corticoster¬oids and glaucoma drugs in the treatment of AION has been discussed.


✓Anterior iskemik optik nöropati (AİON) orta yaş üzeri popülasyonda önemli bir körlük ne¬denidir. AION nin patogenezinin anlaşılmasında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydedil-miştir. Çalışmada, AİON nin etyoloji ve patogenezi yeri literatür bulguları ışığında tartışıldı.

Full Text:

221-227