Antenatal Olarak Tanı Konulan Polikistik Böbrek Hastalığı

A. KÖKÇÜ, C. ÜSTÜN, Ş. ÇOKŞENİM, Ö. TAŞKIN, H. BENEKLİ
1.279 577

Abstract


The polycstic renal disease diagnosed in the antenatal period.
✓In our study, we presented a case which resulted with premature labor and fetal death in the 29 th week, who was diagnosed as bilateral fetal polycystic renal disease by routine ultrason¬ographic investigation during 20 th week. We reviewed the relevant literature.


✓Bu çalışmamızda, 20 ci gebelik haftasında başvuran ve rutin ultrasonografik incelemede bilateral fetal polikistik böbrek hastalığı tanısı konulan, 29. gebelik haftasında prematür eylem ve fetal ölümle sonuçlanan bir gebelik olgusu sunuldu. İlgili literatür incelendi.

Full Text:

279-283