Effect Of Stress And Cimetidine Therapy On Serum Creatinine And Blood Urea Nitrogen Levels

Y. KESİM, M. ALVUR, Y. ALVUR, S. ÇELİK
1.764 543

Abstract


Experiments were carried out on 140 Swiss-Albino rats. Ten rats were appplied stress and this group was called stress group and the other ten rats were chosen as the control group. Cimetidine were given to 60 rats and physiological salina to the other 60 rats.
The average serum creatinin levels was found to be 0.4710.04 mg/dl, in the nonstressgroup and 0.40+0.04 mg/dl in the stress group. The mean level of boold urea nitrogen (BUN) was found to be 5.0+0.4 mg/dl'in the group that was not applied stress and 4.9±0.5 mg/dl'in the stress group. It was found stress was not veiy efeective on serum creatinine and BUN levels (p>0.05).
The differences on serum creatine and BUN levels between control and experimental group, 1,2,3,7,14 and 21 days after cimetidine therapy, were insignificant (p>0.05).
In according to our results; stress and cimetidine therapy were not effective on the average serum levels of creatinine and BUN.
Key Words: Stress, cimetidine, serum creatinine, blood urea nitrogen.


Deneyler 140 erkek sıçan üzerinde yapıldı. 10 sıçana stres uygulandı. 10 sıçan kontrol grubu olarak alındı, 60 sıçana stresden sonra simetidin, diğer 60 sıçana da serum fizyolojik verildi. Stres uygulanmayan grupta ortalama serum kreatinin düzeyleri 0.47+0.04mg/dl, stresli grupta 0.4010.04mg/dl olarak bulundu. Kan üre azotu (BUN) düzeyleri stressiz grupta ortalama 5,0±0,4mg/dl, stresli grupta 4,9+0.5mg/dl idi. Stresin serum kreatinin ve BUN düzeylerine önemli bir etkisi olmadığı gözlendi (p>0.05).
Simetidin tedavisinin 1,2,3,7,14 ve 21. günleri serum kreatinin ve BUN düzeyleri kontrol grubuna göre istatistiki yönden önemli değildi (P>0.05).
Sonuçlarımız stres ve simetidin tedavisinin serum kreatinin ve BUN seviyelerine etkisi olmadığını gösterdi.
Anahtar Kelimeler: Stres, Simetidin, Serum kreatinin, BUN.

Full Text:

343-348 PDF ()