Bir Sirenomeli Olgusu

L. YILDIZ,, K. KURT, O. AYDIN, T. YALIN
1.283 224

Abstract


The Case of Sirenomelia

Sirenomelia is rare developmental anomaly that characterized by fusion of the lower limb buds and sacral agenesis. We presented a case at sirenomelia in the non-diabetic mother and discussed the light of literature.


Sirenomeli alt ekstremitelerin füzyonu ve sakral agenezis ile karakterize nadir bir gelişimsel anomalidir. Biz, diyabetik olmayan annede sirenomeli olgusunu literatür ışığında tartıştık.

Full Text:

131-134