Karotis Endaterektomi+Patch Plasti Uygulamarımızın Erken Dönem Sonuçları

E. DURAN, S. CANBAZ, T. EGE, H. SUNAR, B. ÇAKIR, E. ÜNLÜ
1.154 497

Abstract


Early Postoperative results of Our Carotis Endarterectomy + Patch Plasty Operations


We reviewed early results of five carotid endarterectomy + patch plasty operations that we operated at last one year. Unilateral carotid endarterectomy + saphena magna vein or syııtetic patch plasty performed to six patients who had stroke or Transient Ischemic Attack (TIA) history. There were no mortality or serebrovasculary events at postoperatively.


Son bir yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz karolis endarterektomi + patch plasti operasyonlarının erken döneni sonuçlarını sunduk. Geçirilmiş stroke veya Transient İskemik Atak (TİA) öyküsü olan altı hastaya tek taraflı karotis endarterektomisi + sal en ven veya sentetik yama ile patch plasti operasyonu uygulandı. Postoperatif dönemde mortalile veya seretarovasküler olay görülmedi.

Full Text:

01-05