Diz İçi Patolojilerinin Tanısında Artroskopi Ve Magnetik Rezonans Sonuçlarının Karşılaştırılması

Y. TOMAK, B. GÜLMAN, M. DORU, E. ERGÜN
1.125 337

Abstract


Comparison of Results of Arthroscopy and Magnetic Resonance Imaging in The Diagnosis of Intraarticular Pathologies of The KneeThe objective of this study was to evaluate the role of magnetic resonance imaging as a diagnostic procedure for intraarticular pathologies of tire knee. We investigated the results of magnetic resonance imaging compared to arthroscopy for intraarticular pathologies of the knee. In Ondokuz Mayi s University Faculty of Medicine Dept. Of Orthopaedics and Trauma Surgery, from March 1996-June 1999, we did arthroscopy at 100 patients that they had a magnetic resonance imaging examination elsewhere before arthroscopy. In the arthroscopy, we found 46 lesions of the medial meniscus, 24 lateral meniscus. 46 anterior cruciate ligament and 40 chonclromalasia. The magnetic resonance imaging examination had an accuracy of 69.0% medial meniscus (sensitivity 100.0%. specility 42.6%), 85.0% for the lateral meniscus (sensitivity 100.0%. specifity 80.3%). 94.0% for the anterior cruciate ligament (sensitivity 86.0%. specifity 100.0%). 61.0% for the joint cartilage (sensitivity 2.5%. specifity 60.0%). A detailed history, careful clinical examination and direct knee radiographs can diagnose the majority of knee problems and a magnetic resonance imaging evaluated by an experienced radiologist can protect patients from unnecessary arthroscopic or open surgery interventions.Bu çalışmanın amacı diz içi patolojilerinde bir tanı yöntemi olarak magnetik rezonans görüntülemenin yerini değerlendirmektir. Diz içi patolojilerinde artroskopi ve magnetik rezonans görüntüleme sonuçları karşılaştırıldı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilirn Dalı'nda, Mart 1996-Haziran 1999 tarihleri arasında artroskopi öncesi magnetik rezonans görüntüleme tetkiki olan 100 hastaya artroskopi yaptık. Artroskopide, 46'medial menisküs lezyonu, 24 lateral menisküs lezyonu, 46 ön çapraz bağ lezyonu ve 40 kondromalazi tesbit ettik. Magnetik rezonans görüntüleme tetkiki, medial menisküs için %69.0 doğruluğa (duyarlık %100.0, özgüllük %42.6), lateral menisküs için %85.0 doğruluğa (duyarlık %100.0, özgüllük %S0.3), ön çapraz bağ için %94.0 doğruluğa (duyarlık %86.0, özgüllük % 100.0) ve kıkırdak lezyonu için %61.0 doğruluğa (duyarlık %2.5, özgüllük %60.0) sahipti. Ayrıntılı bir öykü, dikkatli fizik muayene ve direkt diz grafileri diz yakınmalarının çoğunun teşhisini sağlayabilir. Deneyimli bir radyoloji uzmanı tarafından değerlendirilen magnetik rezonans görüntüleme tetkiki ile hastalar gereksiz artroskopik veya açık cerrahi girişimlerden korunurlar.

Full Text:

06-11