Elektif Sezaryan Ve Normal Vajınal Yolla Doğan Bebeklerde Acth, Kortizol, Büyüme Hormonu,Prolaktin Ve Kan Glukoz Düzeylerinin Karşılaştırılması

H. KANDEMİR, N. BELET, M. AYDIN, Ş. KÜÇÜKÖDÜK
1.908 442

Abstract


Plasma ACTH, Cortisol, Growth Hormone, Prolactin, and Glucose Values in Neonates Delivered by Normal Vaginal Delivery and Cesarean Section


In the early postnatal period, the differences in the plasma levels of stress hormones and glucose were investigated in healthy neonates born by normal vaginal delivery (VD) and elective cesarean section (C/S) whose mothers were healthy. Forty term neonates were included in the study (20 VD. 20 C/S). The plasma adrenoco'rticotrophic hormone (ACTH), growth hormone (GH), prolactin, and glucose levels of neonates were measured at 0., 4., and 24. hours. The plasma ACTH values were found higher in newborn born by VD. Serum Cortisol levels did not different at 0. and 4. hours in each group, but it was observed higher in neonates delivered by VD at 24. hours. Prolactin and GH levels were equal in neonates delivered by VD and C/S. The blood glucose levels were found lower in newborns delivered by C/S at 0. and 4. hours.The difference of blood glucose levels between the two groups disappeared at 24. hours.
The higher plasma ACTH values in newborns delivered by VD man delivered by C/S lead us to think that the VD delivery caused more stress to the newborns. The plasma Cortisol. GH, and prolactin levels were not affected by delivery type. The blood glucose level was found lower in neonates delivered by C/S during early postnatal period, but these babies were able also to keep glucose homeostasis in the levels of VD babies.Normal spontan vajinal yolla (NSVY) ve elektif sezaryanıla (C/S) doğan bebeklerde doğum sonrası erken dönemlerde stresin vol açtığı hormon ve glukoz düzeylerindeki değişikliklerin araştırılması amacıyla, 20'si normal spontan vajinal yolla 20'si elektif se-zaryanla doğum yapan 40 sağlıklı annenin sağlıklı term bebekleri çalışmaya alındı. Bebeklerde adrenokortikotropik hormon (ACTH), kortizol, büyüme hormonu (BH). prolaktin ve kan şekeri düzeyleri 0., 4. ve 24. saatlerde periferik venöz kanda çalışıldı. ACTH düzeyleri her iki doğum şeklinde doğumda en yüksek düzeyde iken takip eden saatlerde azalma gösterdi. NSVY'la doğan bebeklerde ACTH düzeyleri elektif sezaryanla doğanlara göre daha yüksek saptandı (p<0.01). Serum kortizolünün, 0. ve 4. saatteki düzeyleri her iki grupta benzerdi (p>0.05), 24. saat düzeyleri vajinal yolla doğanlarda sezaryanla doğanlardan daha yüksekti (p<0.05). Prolaktin-ve BH düzeylerinde her iki grup arasında belirgin bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Vajinal yolla doğan bebeklerde 0. saat kan şeker düzeyleri daha yüksekti (p<0.05), 24. saatte ise kan şekeri düzeyi açısından her iki grup arasında belirgin bir fark bulunmadı (p>0.05).
NSVY'la doğan bebeklerde plazma ACTH düzeyinin daha yüksek bulunması bu tip doğum şeklinin bebekler üzerinde daha fazla strese yol açtığını düşündürmektedir. Serum kortizol, BH ve prolaktin düzeylerinin doğum sekimden etkilenmediği görülmektedir. Glukoz homeostazı yönünden değerlendirildiğinde hayatın ilk saatlerinde sezaryanla doğan bebeklerin kan şeker düzeyleri normal yolla doğan bebeklerden düşük olmasına rağmen, hi-poglisemik değerlerinin gözlenmemesi, sezaryanla doğan bebeklerin de glukoz dengesini NSVY'la doğan bebekler kadar sağlayabildiğini göstermektedir.

Full Text:

30-35