Çocuklarda Gastroöseffageal Reflü

Y. KANBER, A.G. KALAYCI
983 166

Abstract


Gastroesophageal Reflux in Children


Gastroesophageal reflux (GER) is a common problem in infants and young children, but the mechanical events that lead to its intermittent occurrence are poorly understood. GER is an occasional physiological event in normal adults and children, but becomes pathological when its intensity or frequency increases or when complications arise. Diagnostic recommendations include the following: (1) general approach to GER. including patient's symptoms, (2) appropriate mucosal evaluation and (3) use of pH and provocative testing. Therapeutic recommendations include the following: (1) general approach to therapy including lifestyle and nutritional changes,, (2) use of acid suppression, (3) use of promotility drugs, (4) maintenance treatment of GER, and (5) indications for antireflux surgery.
Gastroösofageal reilü (GÖR), süt çocuğu döneminde ve çocukluk çağında sık rastlanan bir problemdir. Tekrarlayan reflüye neden olan mekanik olaylar tam olarak bilinmemektedir. GÖR, bazı çocuk ve erişkinde fizyolojik olarak görülebilirse de sık görüldüğünde ve komplikasyonlara yol açtığında patolojik bir olay şeklinde değerlendirilmektedir. Hastalarda tanısal yaklaşım; (1) hastanın semptomlarını da içeren genel yaklaşım, (2) mukozanın değerlendirilmesi ve (3) alt özofagus pH'sı ve diğer testlerle yapılmaktadır. Tedavide ise (1) yaşam şeklini ve beslenme alışkanlığını etkileyen genel yaklaşımlar, (2) mide asidini baskılayıcı ajanlar, (3) idame GÖR tedavisi, (4) motiliteyi artırıcı ajanlar kullanılmakta ve (5) cerrahi endikasyon yönünden hastanın değerlendirilmesi gerekmektedir.

Full Text:

57-64