Deneysel Korozif Özefagus Yanığında Lipid Peroksidasyon , Glutatyon Ve Total Tiol Düzeyleri

R. AMANVERMEZ, F. KAZANCI, C. ÇELİK, M. ALVUR, M. BOSTANCI
1.019 370

Abstract


The Lipid Peroxidation, Glutathione and Total Thiol Levels in Experiential Caustic Esophagial Burn


The free radicals increases due to phagocyte cell activation, in developing acute inflamation, in rats with alkali corrosive esophagial burn. In this study, it was organized two groups as the control and caustic group. The lipid peroxidation (tbars) levels was determined in both blood and burn tissue as a sign of free radicals. In addition, the reduced glutathione and total thiol levels were determined as antioxidants. The lipid peroxidation, reduced glutathione and total thiol of both the blood and tissue were compared between two groups and there was no statistical difference (p>0.05). In conclusion, since there was no significant difference in the levels oflipid peroxidation, reduced glutathione and total thiol between control and caustic group. It can be conclude that the tissue might protect itself by using other antioxidant defence systems, against the oxidative damage.


Raflarda alkali ile oluşturulan korozif ozefagus yanığında gelişen akut inflamasyonda, fa-gositer hücre aktivasyonundan dolayı serbest radikal oluşumu artmaktadır. Buradan hareketle serbest radikal aktivitesinin bir göstergesi olarak, kan ve yanık dokuda; lipid peroksidasyon, anüoksidan olarak kabul edilen glutatyon ve total tiol düzeyleri araştırıldı. Çalışma; kontrol ve yanık oluşturulan grup olarak düzenlendi. Kan ve doku lipid peroksidasyon (tbars), redükte glutatyon ve total tiol düzeyleri; kontrol ve yanık grubu arasında istatistiksel karşılaştırmada anlamlı bir ilişki saptanamadı (p>0.05).
Sonuç olarak korozif ozefagus yanığında oluşan akut inflamasyonda lipid peroksidasyon. redükte glutatyon ve total tiol düzeylerinde anlamlı bir farklılığın olmaması, organizmanın diğer antioksidan savunma sistemleriyle birlikte oksidan hasara karşı kendisini koruyabileceğini düşündürmektedir.

Full Text:

236-239