Bronkojenik Kist: Olgu Sunumu

Ö. ETLİK, K. UZUN, M. GENCER, O. TEMİZÖZ, M.E. SAKARYA
1.110 168

Abstract


Bronchogenic Cyst: A Case Report


Bronchogenic cysts result from abnormal budding of the tracheobronchial tree. These are usually located within the middle mediastinum, near the carina. The cyst can produce cough and dyspnea. Chest, radiograph shows a round or oval soft tissue mass in the middle mediastinum. The diagnosis is suggested by computed tomography, which shows a mass of cyst or soft tissue attenuation. In this article, we present a case with bronchogenic cyst causing cough, dyspnea and radiologic findings.Bronkojenik kistler trakeobronşial ağacın anormal tomurcuklanması sonucu oluşur. Genellikle orta mediastende ve karinaya komşu olarak yerleşirler. Bronkojenik kist öksürük ve dispneye neden olabilir. Göğüs radyografisinde orta mediastende yuvarlak veya oval kitle şeklinde görülür. Bilgisayarlı tomografide kist veya solid kitle yoğunluğunda kitlenin görülmesi ile bronkojenik kist tanısı düşünülür. Bu makalede, öksürük ve dispneye neden olan bronkojenik kist olgusu radyolojik bulguları ile birlikte sunulmuştur.

Full Text:

267-269