Beyin Ölümü

G. TUNALI, T. ÖZBENLİ
1.151 1.202

Abstract


Brain death
✓ The description of the brain death is discussed and the diagnostic criteria are presented. Harward criteria (1968) mostly dependant upon physical examination and the current English criteria (1976) were also introduced.t/ Bu yazıda beyin ölümü tanımı tartışılmakta ve beyin ölümü tayininde kullanılan kriterler anlatılmaktadır. 1968 yılında tanımlanan ve daha çok muayene bulgularına dayanan Harward kriterlerine yer verildikten sonra, 1976 yılında kabul edilen ve bugün için geçerliliğini koruyan İngiliz kriterleri tanıtılmaktadır.

Full Text:

01-05