Atipik Lokalizasyon Gösteren Bir İnvert Papillom Vakası

T. ŞEŞEN, E. GÜNEY, Y. TANYERİ, R. ÜNAL, B. KANDEMİR, T. ÜSTÜN
1.331 168

Abstract


A case of inverted papilloma of unusual location
✓ Inverted papilloma is known as a neoplastic growth of the sinonasal epithelium through the underlying stroma. It has a special importance of higher recurrence rate and malignant transformation. A case of inverted papilloma of unusual oral cavity location, treated in the otolaryngology department of Ondokuz Mayıs University Medical Faculty, was discussed by the review of the literature.


Invert papillom sinonazal epitelin altındaki stroma içerisine büyümesi ile karakterize neoplastik bir oluşum olarak bilinir. Yüksek rekürrens oranı ve malignité ile ilişkisi yönünden önem taşımaktadır. Kliniğimizde takip edilen atipik lokalizasyon gösteren bir invert papillom vakası literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır

Full Text:

71-73