Maternal Hipertansiyon Ve Meonatal Nötropeni

A.T. CENGİZ, Ö. KENDİ, M. KIYAN, E. MALATYALIOĞLU, M. AYDIN
1.121 134

Abstract


MATERNAL HYPERTANSION AND NEONATAL NEUTROPENIA.
✓ Maternal hypertension effects the hematopoietic system of fetus. In this study, total white blood cell, polymorphonuclear leukocytes and lymphocytes count were compared in two groups of newborns. First group included 37 newborns whose mothers had hypertension during preg¬nancy (n=37), and, control group consisted of 40 newborns whose mothers were normotensive. All newborns were mature and their birth weights were above 2500 gr. Blood samples were col¬lected after 12 hours from delivery. The diagnosis of hypertension was based on two recordings, obtained at least six hours apart, of a diastolic blood pressure above 90 mmHg or a systolic blood pressure above 140 mmHg. Mean polymorphonuclear leukocytes was significantly low in the first group (9800+3300), in relate to control group (13300+4300) (p<0,001). Neutropenia was determined in nine newborns (24,3 %). In the first group and five of the control group (12.5%) (p<0.05).


Gebelerdeki hipertansiyon fetusun tüm vücut sistemlerini olduğu gibi, hemopoetik sistemini de etkilemektedir. Bu araştırmada hipertansif ve normotansif annelerden doğan bebeklerde 12. saatte sayılan beyaz küre, polimorfonükleer lökosit ve lenfosit değerleri karşılaştırıldı. Gebelerde hipertansiyon tanısı, alü saat ara ile en az iki kez ölçülen sistolik kan basıncının 140 mmHg ya da diastolik kan basıncının 90 mmHg üzerinde olması ile konuldu. Çalışma grubuna hipertansif annelerden doğan 37 bebek alındı. Kontrol grubunda normotansif annelerden doğan 40 bebek yer aldı. Tüm bebekler miadındaydı ve doğum ağırlıkları 2500 gr üzerindeydi. Ortalama polimor¬fonükleer lökosit sayısı çalışma grubunda (9800+3300) kontrol grubuna (13300+4300) göre düşük bulundu (p<0.001). Çalışma grubunda 9 (%24.3), kontrol grubunda ise 5 (12.5) bebekte nötropeni saptandı (p<0.05).

Full Text:

128-130