Normotansif Ve Gebeliğer Bağlı Hipertansif Hastalıklı Gebelerin Sabah İlk İdrarında Kalsiyum Düzeylerinin Karşılaştırılması

A. KÖKÇÜ, E. MALATYALIOĞLU, T. ALPER, Ş. ÇOKŞENİM, E. ÇİL
794 124

Abstract


THE COMPARISON OF URINE CALCIUM LEVEL IN THE FIRST URINE SAMPLES IN THE MORNING BETWEEN NORMOTENSIVE AND PREGNANTS WITH PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION.
✓ In this study, we measured urine calcium levels in the first urine samples in the morning in 110 pregnant women: 32 with preeclampsia, 13 with eclampsia, 7 with gestational hypertension and 58 normotensive. It was found out that the mean calcium levels of the pregnants with preeclampsia, eclampsia and gestational hypertension were significantly lower than that of normotensive pregnants. There was not a significant difference between the mean calcium levels of the first three groups. When the mean calcium level of normotensive pregnants (16 mg/dl) was chosen as threshold value for the development of pregnancy induced hypertension (PIH), it was seen that the method was a sensitivity of 90.4%, specifity of 31%. It was concluded that calcium level in the first urine sample measured in the morning was not an efficient enough test for the diagnosis of PIH.


Bu çalışmada 32 si preeklampsi, 13 ü eklampsi, 7 si gestasyonel hipertansiyonlu ve 58 i normotansif gebe olmak üzere toplam 110 gebe kadında, sabah ilk idrar örneğinde kalsiyum düzeyi ölçüldü. Preeklampsi, eklampsi ve gestasyonel hipertansiyonlu gebelerin idrar kalsiyum düzeyi ortalamaları normotansif gebelerinkinden önemli derecede daha düşük bulundu. İlk üç grup olgunun kalsiyum düzeyi ortalamaları arasında ise önemli bir farklılık yoktu. Normotansif gebelerin idrar kalsiyum düzeyi ortalaması (16 mg/dl) gebeliğe bağlı hipertansif hastalık (PIH) gelişmesi yönünden eşik değer olarak kabul edildiğinde, PIH'i belirlemede bu değerin duyarlılığı idrardaki kalsiyum düzeyinin başarılı bir test olmadığı sonucuna varıldı.

Full Text:

161-164