İmmun Sistemin Baskılanması İle Patojenite Kazanan Saprofit Küf Mantarları

Y. TÜTER, S. KUŞTİMUR
1.103 162

Abstract


Saprophyte molds gained pathogenity immune suppression
The fungi known as saprophyte may cause various infections on people with depres¬sed immune defenses due to many factors. In recent years, fungi known as saprophyte such as some Candida species, Fusarium, Trichosporon, Alternarla, Curvularia, Toru¬lopsis were added to the previously konwn common fungi such as candida albicans, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus, coccidioides. and Histoplasma as opportunist pato-gen agents. Aspergillus, Zygomycetes species and Fusarium are the mostly occuring molds. The molds which can be found in air, especially in the hospital air, soil and plants can be dangerous for healthy people as well as for patients with immune defi-ciency. The difficulties and delay in the diagnosis and treatment of disseminated infec-tions caused by molds increase the level of mortality.Pekçok faktöre bağlı olarak immun sistemi baskılanmış kişilerde, saprofit bilinen mantar türleri yerleşerek çeşitli enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Candida albi¬cans, Aspergillus, Mucor, ryptococcus, Coccidioides, Histoplasma gibi sık görülen mantarlara son yıllarda bazı Candida türleri, Fusarium, Trichosporon, alternaria, Curvularia, Torulopsis gibi saprofit bilinen birçok mantar türü de fırsatçı patojen ajan ola¬rak eklenmiştir. Küf mantarları içinde en sık görülenler Aspergillus, Zygomycetes sınıfındaki türler ve Fusarium'dur. Havada özellikle hastane havasında, toprakta ve bitkiler üzerinde bulunan bu küf mantarları, immun yetmezliği olan hastalarla bera¬ber, sağlıklı kişiler içindetehlike oluşturmaktadır. Küf mantarlarının sebeb olduğu invaziv enfeksiyonların tanısındaki zorluklar ve gecikme, tedavideki güçlük, mortalitenin yüksek olmasına neden olmaktadır.

Full Text:

185-190