Menisküs Lezyonlarının Artroskopik Anatomisi

B. GÜLMAN, N. KARAİSMAİLOĞLU, İ. AKÇAY
1.270 880

Abstract


Arthroscopic anatomy of the meniscal lesions
280 meniscal lesions in 268 symptomatic knees seen at arthroscopy were determined according to their pathologic anatomies.


Bu çalışmada; 268 semptomatik dizde artroskopi ile görülen 280 menisküs lezyonu patolojik anatomilerine göre tanımlandı. Olguların %77'si erkek olup, sağ dizlerde me-nisküs lezyonlan daha sık görüldü (%62).
Menisküs yırtıklarının %55.4'i longitudinal, %2,8'i horizontal, %11.1'i transvers, %17.1'i kompleks ve %10'u flap yırtıklardı. 10 dizide (%3.6) diskoid menisküs bulun-du.
Diğer diz içi patolojileri, %26.9 oranında menisküs lezyonlan ile beraber bulundu. 26 dizde (%9.7) ön-çapraz bağ yırtığı, 45 dizde (%16.8) erken dejeneratif değişiklikler gözlendi.

Full Text:

191-198