Fiziksel Muayenede Kan Basıncını Ölçme Zamanının Belirlenmesi

M. ERSÖZ
916 364

Abstract


The determination of the time of blood pressure measurement on physical examination
The blood pressure values may be different in different conditions for the same per¬son. Many factors may affect these values. Physicians usually measure blood pressure at the beginning of the ure values between measurements before and after physical examination (p<0.01). Systolic blood pressure is found lower at the end of the physical examination for the correct results.


Kan basıncı değerleri aynı kişide farklı şartlarda değişik olabilir. Birçok faktör bu değerleri etkiler. Hekimler genellikle kan basıncını fiziksel muayenenin başında ölçmektedirler. Ancak bu çalışmada fiziksel muayenenin başında ve sonunda ölçülen sistolik kan basınçları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir (p<0.01). Fiziksel muaye-nenin başında 63 hastanın 37'sinde (%58) hipertansiyon tespit edilmişken, sonunda aynı hastaların 28'inde (%44) hipertansiyon bulunmuştur. Bu çalışmada sistolik kan basınçları fiziksel muayenenin sonunda daha düşük bulunmuştur. Bu nedenle doğru netice için kan basıncı fiziksel muayenenin sonunda ölçülmelidir.

Full Text:

199-202